Gayrimenkul Alım ve Satımında Gerekli Evraklar

1. Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi
2. Gerçek Kişilerde Fotoğraf
3. icra Müdürlüğünün Satış Müzekkeresi (Cebri Icra Yolu ile Satılmış ise).
4. Mahkeme Müzekkeresi (Ortaklığın Giderilmesi Davası Yolu ile Satılmış ise).
5. Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.
6. İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.
7. Belirtilen tüm evrakların asılları ile işlem yapılmaktadır.